กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 หมายเลขโทรศัพท์ 073-709892